Mediation

Voor elk conflict bestaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Is mediation iets voor jou?

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor jullie allebei acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat je die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

Wat is mediation

Met mediation los je samen met de andere partij een conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator, dat ben ik.

Geschiedenis

Voor de komst van het vak mediation was het gebruikelijk om, bij een conflict dat “opgelost” moest worden, de juridische strijd aan te gaan. Beide partijen lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat en de einduitspraak deed de rechter. Mediation kan hier een goed alternatief op zijn.

Met mediation geef je niet alle gesprekken en onderhandelingen uit handen. Je blijft in gesprek met elkaar, doordat ik als mediator, de gesprekken stuur en begeleid. Het grote voordeel, naast het financiële voordeel, is dat jullie leren om met elkaar in gesprek te blijven. Vooral als jullie na dit conflict nog met elkaar te maken blijven houden, is dit belangrijk.

Download brochure: Uit elkaar... en dan?
MAIL MIJ

Waarom en hoe

Met mediation los jij zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee je het conflict hebt. Ik help daarbij: ik breng de communicatie weer op gang,  begeleid  de gesprekken en bewaak het proces. Ik ben verantwoordelijk voor het proces, jullie voor de inhoud. Wat ik tijdens het gehele mediationproces wil waarborgen voor en met jullie zijn drie belangrijke aspecten in de omgang met elkaar; vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en veiligheid. Deze 3 punten komen aan bod in de mediationovereenkomst dat door zowel mij als de partijen wordt ondertekend. Ik zie erop toe dat over alles wat van belang is duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat er geen belangrijke kwesties blijven liggen.

 

Door het gespreksproces kritisch te bekijken, hardnekkige beeldvorming onder de loep te nemen en de instelling van betrokkenen in beweging te brengen, creëer ik een setting waarin onderhandeld kan worden. Met een duidelijk en helder eindresultaat dat, indien gewenst, vastgelegd kan worden.

Derden

In overleg met jullie is het mogelijk om andere deskundigen aan de overlegtafel uit te nodigen. Ik beschik over een goed netwerk van juristen, notarissen, advocaten en financiële adviseurs met wie ik samenwerk.

Geschikt voor jou?

Of mediation geschikt is voor jouw conflict, hangt af hoe jij en de andere partij tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat jij het conflict echt op wilt lossen,ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Kosten

Voor mediation reken ik 150,00 euro per uur inclusief btw. Voor scheidingen werk ook met pakketprijzen. Ter kennismaking en ter oriëntatie is het eerste uur kosteloos.